image-0be2f6b48fdfb88c7782fa2ea368aa84e12b30f666c2210b86fc2ad616636afe-V

3D Vizualizácie

Vážení klienti, pripravili sme pre Vás 3 D vizualizácie z dôvodu náhľadu na samotný projekt pred požadovaným spracovaním a následnou montážou zimnej záhrady.

Je dobré vidieť, ako samotný projekt z prvu vyzerá, ako sa bude hodiť už k existujúcej stavbe a poprípade je možné meniť dizajnový vzhľad, rozmery, alebo povrchovú úpravu.