Zimná záhrada ako energetický systém? Áno!

Zimná záhrada ako energetický systém? Áno!

Zimná záhrada ako energetický systém predstavuje spojenie príjemného s užitočným. Okrem špeciálneho kútika v dome môžete i ušetriť. Energetický systém v zimnej záhrade funguje na princípe skleníkového efektu. V podstate slúži ako kolektor, ktorý produkuje svoje vlastné pasívne teplo. To vzniká vďaka slnečným lúčom, ktoré preniknú cez sklenené časti záhrady a nahrejú vzduch i predmety v nej. Vďaka tomu nemusíte  na jej prevádzku vynakladať financie navyše. Pri dodržaní správneho postupu jej výstavby, môžeme dokonca ušetriť aj za vykurovanie svojho domu.

Materiál zimnej záhrady rozhoduje

Aby zimná záhrada fungovala ako samostatný energetický systém, je na jej výstavbu potrebné použiť kvalitné izolačné materiály, ktoré bránia úniku tepla. Na presklené časti sa používajú dvoj alebo trojvrstvové sklá, ideálne bezpečnostné. Tie môžu byť umiestnené šikmo alebo kolmo, čo závisí od konkrétneho využitia záhrady.  Profil, teda časť,  v ktorej budú sklá osadené, môže byť z hliníka, plastu alebo dreva. Najčastejšie sa odporúča použiť hliník,  keďže nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a má dobré izolačné vlastnosti.

Ako to funguje

Teplo zo záhrady vieme využiť nielen na jej samotné ohriatie, ale aj na vykúrenie ostatných častí domu. Tu pomôžu i jej nepresklené časti. Steny by mali byť masívne a taktiež kvalitne zaizolované. Nie len že zabránia teplu unikať, ale dokážu ho v sebe aj takpovediac uskladniť a pomaly uvoľňovať. Nahriaty vzduch v sebe naakumuluje aj podlaha z ťažkých materiálov ako je murivo či kameň.

Okrem toho záhrada plní funkciu akejsi deliacej zóny medzi vykurovanou časťou domu a exteriérom. V nevykurovanej záhrade sa teplota drží niekde uprostred. Teplý vzduch sa v nej pomaly ochladí a tým v podstate spomalíme  jeho únik. Aby sme však namiesto úspory neminuli ešte viac, je potrebné presklený priestor od zvyšku domu oddeliť. Na tento účel sú ideálne posuvné presklené dvere, ktoré vieme podľa potreby zavrieť alebo otvoriť.

Zimná záhrada vysoká a široká

Dôležité je umiestnenie a tvar záhrady. Veľké presklené plochy je najvhodnejšie orientovať na juh alebo juhozápad. Množstvo slnečných lúčov, ktoré na ňu dopadnú, je samozrejme priamo úmerné tomu, koľko pasívneho tepla dokáže vyrobiť. Rozhoduje i výška. Tá zohráva úlohu ako pri nahrievaní, tak pri správnej cirkulácii vzduchu, vďaka ktorej zabránime nadmernej vlhkosti.

Ak je záhrada dostatočne vysoká, o prirodzené vetranie sa postará komínový efekt. Ohrievanie studeného vzduchu spôsobuje, že ten stúpa nahor. Tam uniká otvormi v hornej časti záhrady. Podtlak, ktorý vznikne v jej spodnej časti zas nasáva studený vzduch dovnútra. Vo všeobecnosti platí, že záhrada by nemala byť hlboká, skôr širšia a vysoká.

Okrem získavania pasívneho tepla je potrebné myslieť aj na jeho prebytok a to najmä v lete. Preto je tienenie ďalšou dôležitou súčasťou záhrady. Na tento účel je ideálne použiť z vonkajšej strany rolety alebo markízy. Predídeme tak zamedzeniu cirkulácie vzduchu. Nežiaducemu prehrievaniu zabránime taktiež už vyššie spomenutými masívnymi stenami a dlažbou z ťažkého materiálu. Tie v sebe totiž okrem nahromadenia tepla vedia uchovať i chlad a priestor pomaly ochladzovať.


mediatel